B&G Train Bike จักรยานออกกำลังกาย Magnetic Bike (Purple) – รุ่น YS01 ราคาพิเศษB&G Train Bike จักรยานออกกำลังกาย Magnetic Bike (Purple) – รุ่น YS01 ราคาพิเศษ สั่งซื้อ : http://bit.ly/2yRsqE0 ข้อเสนอ ราคาพิเศษ ราคา ราคาโปรโมชั่น B&G Train Bike จักรยานออกกำลังกาย Macnatic Bike – รุ่น YS01 เครื่องออกกำลังกาย B&G Macnatic Bike รุ่น YS01 เป็นเครื่องออกกำลังกายระบบแม่เหล็ก ที่มีประสิทธิภาพในการปั่นขั้นสูง เหมาะกับผู้ที่ไม่สะดวกที่จะออกไปบริการร่างกายข้างนอกบ้าน หรืออาจจะไม่อยากออกจากบ้าน ซึ่งเครื่องปั่นออกกำลังกายตัวนี้จะตอบโจทย์คุณลูกค้าที่กำลังมีความต้องการอย่างมาก

Back to top